Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
Mennesker i det 21. århundrede formodes at skulle besidde forskellige kompetencer. Forløbet siger mod at fremme elevernes tilegnelse af følgende af det 21. århundredes kompetencer
 • At kunne arbejde problemorienteret
 • Vidensopbygning - at kunne finde og tilegne sig ny viden
 • Samarbejde - at kunne ansvar for eget og andres arbejde i en gruppe
 • Kommunikativ kompetence
Centrale og uundværlige innovative aspekter i forløbet
 • Verden uden for skolen
Det er helt afgørende i dette forløb, at verden uden for skolen inddrages som det bærende element. Viden om privatøkonomi er et centralt indholdsområde, både for den unge i deres nuværende og i deres fremtidige situation.
 • Problembasering
  Problemstillingerne ”Hvad koster jeg?” og ”Hvordan får jeg råd?” er centrale i den forstand, at det ligger op til arbejde med matematisk modellering og dermed giver vigtige indsigter i, hvordan det er at arbejde problembaseret og med ikke-afgrænsede problemstillinger.
 • Kollaborativitet
Eleverne arbejder sammen i grupper om løsning af problemet. Gruppen er omdrejningspunktet i diskussioner, idegenerering og meningsudveksling omkring løsning af problemet.
 • Høj elevaktivitet
  Eleverne bliver engageret og involveret ved de konkrete problemstillinger, som vedrører deres eget liv uden for skolen.
 • Anvendelse af it
 • Anvendelsen af it - her bl.a. excel - giver indsigt i og viden om, hvordan økonomiske problemstillinger kan behandles vha. it redskaber.
Dermed bliver verden uden for skolen og problemfokuseret arbejde centrale og bærer af de innovative aspekter ved forløbet.

Præsentation
Undersøgelser viser, at adskillige unge har svært ved at styre deres privatøkonomi, hvilket kan føre til økonomisk uføre senere i livet. Forløbet tager fat på de problemstillinger, der knytter sig til netop de ting, man bør have viden om i forbindelse med privatøkonomi, for at eleverne derigennem får mulighed for at være godt rustet både i deres nuværende og fremtidige situationer mht. privatøkonomi.
I forløbet behandles tre åbne problemstillinger, som alle centrerer sig om privatøkonomi: ”Hvad ville du gøre, hvis du vandt i Lotto?”, ”Hvad koster jeg?” og ”Hvordan får jeg råd?” som baggrund for at lære at lægge et simpelt budget.
Som optakt til forløbet forsøges - hvis det er muligt - at komme på besøg i en lokal bank, som på helt autentisk vis kan fortælle om de aspekter af privatøkonomi, som de arbejder med.
Forløbes sluttes af med en egenvurdering i forhold til de opsatte læringsmål.

Læringsmål
Fra Forenklede Fælles Mål:
Færdighedsmål:
 • Eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst
 • Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model
 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
Vidensmål:
 • Eleven har viden om procentuel vækst og metoder til vækstberegninger i regneark, herunder viden om renter, lån og opsparing
 • Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen
 • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser
Elevforudsætninger
Konkret kendskab excel er centralt for at gennemføre et forløb som dette.
Det undersøgende og problembaserede element er meget tydeligt en udfordring for mange elever, idet arbejdsformen ikke er velkendt. Der kan med fordel trænes i at arbejde undersøgende og problembaseret forud for et forløb som dette.

Links til diverse
Faseskabelon kan læses her.
Forløbet på denne side er udviklet af lærere på Skolen i Midten i samarbejde med konsulent Per Nygaard Thomsen.