Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
Det 21. århundredes kompetencer
·        At kunne bruge IT som et læringsunderstøttende redskab
·        Vidensopbygning
·        Samarbejde
·        Selvregulering
·        Evaluering af egen læring
·        Kommunikativ kompetence
·        At kunne arbejde problemorienteret
·        Global bevidsthed
 
Præsentation
Forløbet om symboler er primært orienteret omkring de faglige mål symboldannelse og symbolgenkendelse. Ved at arbejde med symboler igennem spørgsmål og kategorier, er det hensigten at lægge op til elevernes egne tolkninger af symboler på baggrund af egne erfaringer. Symbolerne skal på den baggrund tjene som ”tolkningsrum”. Her igennem understøtter forløbet et tilsigtet fagligt mål om eksistentiel dannelse i kristendomskundskabsfaget.
 
I relation til elevernes formelle videnskonstruktion er det hensigten, igennem symbolanalyse, at få kendskab til kristendom og islam, samt forskelle og ligheder til f.eks. profeter, hellige skrifter, hellige rum, oprindelseslande/områder, historie mm.

Ved hjælp af de digitale værktøjer og gennem ekskursioner, er der i forløbet også tænkt et almendannende aspekt ind, der handler om at færdes, at opsøge, at være empatisk, at vise respekt og på samme tid lære nogle almene funktioner i arbejdet med digitale hjælpemidler.
Det, at eleverne skal arbejde med billeder, de selv har taget i et autentisk miljø, skulle gerne skabe ejerskab, engagement og nysgerrighed i forhold til arbejdet med symboler og religioner.
 
Læringsmål
·        Evne til at genkende, analysere og fortolke religiøse symboler i en kontekst
·        Viden om symboler, islam, kristendom
·        Respektfuld adfærd i hellige rum
·        Udvikle nysgerrighed og global bevidsthed
·        Samarbejdsevne
·        Evne til at arbejde selvstændigt og reflekteret
·        Evne til at fremlægge i en forsamling
·        Kommunikative kompetencer
·        Evne til at håndtere religions- og kulturmøder
·        It-kompetencer
 
Elevforudsætninger

·        En vis viden om symboler, islam og kristendom
·        Selvreguleringsevne

Links til diverse
Læs fasebeskrivelsen her.

Forløbet på denne side er udviklet af lærere på Uglegårdskolen i samarbejde med konsulent Anders Bæk Brønsted. Links til diverse Læs fasebeskrivelsen her