Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/auuc.demonstrationsskoler.dk/public_html/sites/all/modules/field_tools/field_tools.module on line 360

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /var/www/auuc.demonstrationsskoler.dk/public_html/sites/all/modules/imagecache_actions/utility.inc on line 399
Fordomme | Demonstrationsskoleprojektet - Udvikling af det 21. århundredes kompetencer

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
 • At kunne bruge IT til vidensopbygning ved at eleverne supplerer og eksemplificerer lærebogens faglige indhold med autentiske undersøgelser
 • At kunne bruge it som et læringsunderstøttende redskab ved at producere multimodale præsentationer af faglig viden.  
 • Samarbejde (at kunne tage ansvar for både eget og andres arbejdet i en gruppe. Indgå i forpligtende samarbejde i digitale grupper))
 • Selvregulering (at kunne motivere sig selv og gennemføre en opgave),
 • Kommunikativ kompetence (Multimodal kommunikation. Bevidsthed om, at enhver formidling er en kommunikativ handling, der involverer en afsender, et budskab og en modtager)
 • Innovation ved at inddrage verden udenfor klasserummet ved sammenligning af to skolekontekster og to egne af landet
Præsentation
I dette forløb arbejder eleverne på to forskellige skoler med at undersøge begrebet fordomme. Forløbet starter med at slå en humoristisk tone an ved, at eleverne på hver skole laver et kort rollespil om deres forforståelse om eleverne på den anden skole. Det er et krav, at rollespillet skal omhandle de sociologiske begreber: familie, fritid, skole og fremtidsforventninger, og at det kun varer tre minutter. Eleverne optager deres rollespil på video på deres telefoner. Videoerne loades på en fælleskanal på Skoletube. Som lærer skal man være opmærksom på, at denne opgave skal tages humoristisk og lægger op til satire, fordi eleverne gør tyk grin med deres med ”de andre” elever på den anden skole.

De to klasser ser hinandens videoer, hvilket fører til en klassesamtale om, hvad der er blevet sagt om ”os”, og hvilke fordomme vi har om ”dem”, og de om ”os”.
På denne baggrund skal klasserne påbegynde deres sociologiske undersøgelse. Hver klasse fremstiller en interviewguide, der kan anvendes i en kvalitativ analyse, og et spørgeskema, der kan anvendes til en kvantitativ undersøgelse. Grupper på 4 dannes på tværs af skolerne og de elever, der laver kvalitative undersøgelser interviewer hinanden i to og to. De elever, der arbejder med kvantitative undersøgelser, gennemfører deres spørgeskemaundersøgelse og sørger for at indhente data.  Efterfølgende efterbehandles og bearbejdes data til statistik. Alle data kategoriseres, sorteres og optælles, således at de kan præsenteres cirkeldiagrammer eller søjlediagrammer alt efter elevernes valg. Dette kan gøres Survey monkey eller i google formular.
 
Læringsmål – at eleverne kan
 • undersøge fordomme med brug af samfundsmæssige begreber
 • anvende kollaborative it-værktøjer Skoletube og LiveMinutes
 • kommunikere digitalt i chat og livefora
 • kender forskel på kvalitative og kvantitative undersøgelser og kan anvende it til udarbejdelse af spørgeskema og interviewguides
 • kan efterbehandle kvantitative data i diagrammer
Elevforudsætninger og læreropgaver
Den vigtigste elevforudsætninger for at sikre dette forløb er elevernes digitale dannelse og digital etik. Som lærer skal man være opmærksom på grænserne mellem humor – satire – mobning. Læreren kan understøtte eleverne ved at konkret at give feedback på kommunikation.

Links til diverse
Læs fasebeskrivelsen her.
Forløbet på denne side er udviklet af lærere på Uglegårdsskolen og Skolen i Midten i samarbejde med konsulent Margit Eva Jensen.