Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
 • At kunne bruge it som et læringsunderstøttende redskab, ved at producere video/multimodale produktioner
 • Samarbejde (at kunne tage ansvar for både eget og andres arbejdet i en gruppe)
 • Selvregulering (at kunne motivere sig selv og gennemføre en opgave)
 • Kommunikativ kompetence ved at forholde sig kritisk til selvproduceret materiale
Læringsmål
 • Udvikling af elevernes informationskompetence
 • Udvikle færdigheder og viden om troværdighed i nettekster, funktionel  genrekendskab
 • Viden om teksters samspil med kontekst, situation og målgruppe
 • Hensigtsmæssig layout ud fra viden om, hvordan man kommunikerer troværdigt gennem multimodale repræsentationsformer
Præsentation
Med baggrund i en fælles problemstilling: hvordan udvikler vi skolens hjemmeside, så den kan tiltrække nye tilflyttere i kommunen - lægges der op til et projektforløb, hvor hver elevgruppe producerer indhold, der i højere grad end den oprindelige hjemmeside, er i stand til at kommunikere skolens hverdagsliv på en multimodal og troværdig måde. ”Hvilken skole skal Line vælge?” er et udsagn fra en video-case, der både fungerer som en rammefortælling for forløbet og en fælles problemstilling. Det innovative i dette forløb er, at:
 • elevaktivitet fremmes af en autentisk problemstilling (resultatet af arbejdet har en reel brugsværdi)
 • problemstillingen bringer omverden nærmere skolen (målgruppe-undersøgelser og andet…)
 • eleverne bliver udfordret i at anvende kommunikation til et givent formål, i en given kontekst
Det særlige ved dette forløb er, kommunikationskompetence (som er et komplekst undervisningsfelt), integreres i danskfaget på en konkret og autentisk måde.

Elevforudsætninger
Kendskab til fagtekster/faglig læsning, sagsfremstilling, kommunikation på nettet – bl.a. blogs, videoredigering, web 2.0-

Links til diverse:
Forløbet på denne side er udviklet af lærere på Skolen i Midten i samarbejde med konsulenterne Alice Nissen og Jette Aabo Frydendahl.