Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
 • At kunne bruge it som et læringsunderstøttende redskab ved at producere multimodale præsentationer af faglig viden 
 • Samarbejde - at kunne tage ansvar for både eget og andres arbejdet i en gruppe. Indgå i forpligtende samarbejde i digitale grupper
 • Selvregulering - at kunne motivere sig selv og gennemføre en opgave
 • Kommunikativ kompetence
Præsentation
Forløbet tager udgangspunkt i lignelser og gengivelser med afsæt i analyse og forståelse af Bibelske fortællinger. Derudover tager forløbet afsætning i følgende mål fra Fælles Mål:
 • Eleven kan formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer
 • Eleven kan beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen
 • Eleven kan give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd.
Med afsæt i digitale værktøjer vil eleverne arbejde med iPads og computere til at genfortælle og fortolke deres viden i en ny sammenhæng.
 
Elevforudsætninger
 • Eleverne skal arbejde med begrebsforståelse samt med at analysere og fortolke lignelser, hvorefter de skal lave en stop motion film, hvor de genskaber lignelsens pointe.
 • Eleverne kan formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer.
 • Eleverne kan give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd
 • Eleverne kan beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen
 • Eleverne kan beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen.
Links til diverse
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk