Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
21. århundredes kompetencer
  • At kunne arbejde problemorienteret
  • Vidensopbygning - at kunne finde og tilegne sig ny viden
  • Samarbejde - at kunne ansvar for eget og andres arbejde i en gruppe
  • Kommunikativ kompetence
Præsentation
Forløbet sigter mod den indledende forståelse af sandsynligheder med baggrund i det statistiske sandsynlighedsbegreb. Der er lagt overordnet vægt på, at ”eleven kan udføre egne statistiske undersøgelser og bestemme statistiske sandsynligheder”. 

Forløbets innovativitet er hovedsagelig båret af følgende elementer:
  • Udvikle kritisk syn på virkeligheden uden for skolen ved brug af sandsynlighedsregningens usikkerhed.
  • Få indblik i brugen af sandsynlighedsregning for samfundets beslutningstagere.
Disse elementer indgår i arbejdet med problemstillinger, der igennem arbejdet med it (excel samt Google Apps For Education - GAFE) skal lede eleverne hen mod en bevidstgørelse af den matematiske udregning for chance og tilfældigheder.

Eleverne bliver introduceret til og arbejder med centrale begreber inden for statistik, herunder indsamling af statistik og systematisering af data GAFE. Indsamling af data og de anvendte statistiske begreber blev introduceret i en problemstilling omkring hvilken cola, eleverne bedst kan lide.
Efterfølgende skal eleverne indsamle egne data om en selvvalgt problemstilling, hvorefter de anvender de introducerede begreber til analyse af de indsamlede data. I hele forløbet blev excel og Google Apps For Education (GAFE) brugt - herunder Google Drev og Google Analyse - som IT-redskaber til behandlingen af statistik.
 
Elevforudsætninger
Der er ikke umiddelbart behov for kendskab til Google Drev og Google Analyse inden forløbet, men det kan være en fordel at kende til regneark inden forløbet.
Det undersøgende og problembaserede element er meget tydeligt en udfordring for mange elever, idet arbejdsformen ikke er velkendt. Der kan med fordel trænes i at arbejde problembaseret forud for et forløb som dette.
 
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk