Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv
Det 21. århundredes kompetencer
  • At kunne bruge IT som et læringsunderstøttende redskab
  • Vidensopbygning
  • Samarbejde
  • Selvregulering
  • Evaluering af egen læring
  • Kommunikativ kompetence
Præsentation
Forløbet er baseret på, at eleverne motiverer hinanden til at bruge apps på deres telefoner eller iPads til at orientere sig om aktuelle problemstillinger/hændelser i samfundet.
Forløbet tager udgangspunkt i elevernes livsverden og lægger vægt på særligt kompetent kommunikation. I forhold til samfundsfaglige problemstillinger er der særligt fokus på: demokrati, ideologier, diktatur, økonomi, konflikt, kildekritik.
 
Gennem brugen af APPs og nyhedsindslag udvikles elevernes kompetencer i forhold til at forstå, forklare og forholde sig til aktuelle problemstillinger i det globale samfund. På den måde inddrages verden uden for skolen.

Forløbet er innovativt, fordi det 21. århundredes kompetencer kommer i spil bl.a. gennem brugen af IT, apps og nyhedsindslag. Der anvendes sociale medier som en platform, der giver mening i et undervisningsperspektiv, og hvor tilgængeligheden gør, at de fleste elever har mulighed for - hurtigt og nemt at tjekke Facebook. Udfordringen kan være, hvis der er elever, der ikke er på Facebook, ønsker at være det eller ikke har adgang til internet i hjemmet. Fordelen ved apps kan være, at det er hurtigt, nemt og let tilgængeligt samt det faktum, at eleverne som regel altid har deres mobiltelefon lige ved hånden og er vant til at anvende den.
 
Elevforudsætninger
  • Samtale og analyse af samfundsfaglige problemstillinger i plenum ved hjælp af diverse relevante nyhedsindslag på smartboard
  • Eleverne opnår en faglig indsigt og fortrolighed med nyhedsindslag, der gør dem i stand til parvis de kommende undervisningslektioner at gennemføre ”ugens aktuelle”, hvor de skal fremlægge et aktuelt indslag for klassen, med dertilhørende diskussionsspørgsmål
  • Eleverne skal være i stand til at udvælge en relevant problemstilling, der skal formidles til klassen samt lægge op til diskussion i plenum. I den forbindelse skal der inddrages relevante fagbegreber
Links til diverse
 
 
Projektleder:
Marianne Georgsen
D: 8755 1848
M: mage@via.dk
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk