Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsrapporter fra projektet/kategorien Effektmåling, kategori: Data

Data - Effektmåling

De data, der ligger til grund for effektmålingen af demonstrationsskoleforsøgene, er gjort tilgængelige i forskellige formater i projektets forskningsdatabase [LINK til side om denne] i form af databaser i SPSS-format og regneark med beskrivende analyser, der gør det muligt at for andre at anvende data til sekundæranalyser og undersøge og gå i diskussion med vores tolkninger.

Som led i arbejdet med data har vi desuden produceret en række tekniske rapporter, der beskriver instrumenterne, herunder de udviklede indeks, i detaljen og angiver, hvordan sekundære analyser kan foretages. Nedenfor oplistes de databaser og tekniske rapporter, der henvises til i effektmålingen.

Liste med tekniske rapporter
 
ELEVDB

Database med svar fra elevspørgeskema, opmærkning af elevprodukter, score i kompetencetest
Forskningsdatabase → DataSurvey → Datakilder → Elever

ELEVINDEKS

Oversigt over indeks produceret på baggrund af elevspørgeskema
Forskningsdatabase → DataSurvey → Tekniske rapporter → Rapport om besvarelsesprocenter og indeks for alle målgrupper

ELEVKOMP

Teknisk rapport om elevkompetencetesten. Her beskrives grundlaget for udvalg af opgaver og udregning af delta- og betaværdier.
Forskningsdatabase → DataSurvey → Tekniske rapporter → Rapport om kompetencetest

ELEVREGRES

Regressionsanalyse udført på elevspørgeskema, kompetencetest og elevprodukter
Forskningsdatabase → DataSurvey→ Analyser → Tværgående → Elevanalyser → ELEVREGRES

ELEVPANEL1

Deskriptiv analyse af forskel i elevers svar på spørgeskema ved baseline og endline
Forskningsdatabase → DataSurvey→ Analyser → Tværgående → Elevanalyser → Generelt beskrivende → Elev_Panel_deskriptiv analyse

ELEVPRODUKT

Kvantitativ undersøgelse af elevprodukter
Forskningsdatabase → Elevprodukt → Publikationer → Elevopg og elevprod i det 21. årh - kvantitativ - endline

ITVEJLDB

Database med svar fra spørgeskema til it-vejledere
Forskningsdatabase → DataSurvey → Datakilder → It-vejleder

KOMPREGRES

Regressionsanalyse udført på resultater fra kompetencetest i forhold til indsats- og kontrolgruppe
Forskningsdatabase → DataKompetence→ Analyser → Regresseionsanalyse af elevernes kompetencer forklaret ud fra indsats

LEDERDB

Database med svar fra spørgeskema til skoleledere og -mellemledere
Forskningsdatabase → DataSurvey → Datakilder → Leder

LÆRERBASE

Rapport om læreres svar på spørgeskema ved baseline
Forskningsdatabase → DataSurvey → Tekniske rapporter → Lærere → Teknisk rapport lærerdata ved baseline

LÆRERINDEKS

Oversigt over indeks produceret på baggrund af lærerspørgeskema
Forskningsdatabase → DataSurvey → Tekniske rapporter → Rapport om besvarelsesprocenter og indeks for alle målgrupper

LÆRERREGRES

Regressionsanalyse udført på lærerspørgeskema
Forskningsdatabase → DataSurvey→ Analyser → Tværgående → Læreranalyser → LÆRERREGRES

   

OBSERVATION

 

Observationsstudier af undervisning
Forskningsdatabase → DataObservation → Publikationer