Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Forskningsdatabase

Der er, som det fremgår, skabt meget store mængder empirisk materiale i projekterne. Forskerne i projekterne har behandlet store dele af materialet, men der er materiale, der ikke er behandlet, og der er materiale som kan undersøges med andre tilgange og spørgsmål end det er sket i projektet. Derfor, og for at skabe transparens i undersøgelserne, er størstedelen af det empiriske materiale tilgængeligt for forskere i en forskningsdatabase.

Forskningsdatabasen ligger på en adgangsbegrænset Owncloud-server. Data ligger i en mappestruktur organiseret efter de enkelte forskningsprojekter. Hver mappe består af undermapper med de rå data, med analyser gennemført på data og af tekniske rapporter som forklarer datastrukturer, indsamlingsmetoder osv.

Forskere, som ønsker at arbejde med data, kan kontakte det enkelte projekts projektleder og anmode om adgang. Adgang gives efter nærmere aftale til specifikke dele af databasen.