Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Digitalt understøttede læringsmål
Projektledere:


Marie Falkesgaard Slot
D: 2383 8152
M: mfsl@ucl.dk

Morten Misfeldt
D: 2272 3094
 
Redaktion:
Thomas Yung
M: yung@ucl.dk &
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk

Webudvikling:
Thomas Brahe
M: thbr@ucl.dk
Formålet med Digitalt understøttede læringsmål har været at udvikle og afprøve prototyper på digitale værktøjer, der kan støtte lærerens arbejde med målstyret undervisning og skabe en synlig sammenhæng mellem Fælles Mål og de mål, som læreren opstiller for klassen og den enkelte elev.
 
Digitaliseringen gør det muligt at arbejde med mere synlige og tilgængelige mål, der kan skabe et overblik over elevernes progression. Herved åbnes der for nye måder at planlægge, gennemføre og evaluere målstyret undervisning på.
 
Projektet har arbejdet med dansk og matematik, og udviklingen af didaktik og digitale værktøjer. Målpilen samt udviklende samarbejde mellem lærere og faglige konsulenter har været projektets centrale elementer.
 
Til inspiration
Som inspiration og beskrivelse af projektet finder du herunder:
Se præsentationsfilm om Målpilen
Slutkonference
Den 9. december 2015 afholdtes en slutkonference for projekt Digitalt understøttede læringsmål. Se omtale af konferencen og dagens oplæg nedenfor:
 
Konference i Asylgade
Onsdag den 9. december 2015 mødtes 120 fagfolk til konference i Asylgade, hvor dagens tema Digitalt understøttede læringsmål var på dagsordenen.

Dagen var præget af særdeles gode oplæg og indlæg, som til sammen gav indblik i projektet ”Digitalt understøttede læringsmål” og udblik til arbejdet med læringsmålstyret undervisning. En af de ansvarlige for dagen, lektor Mette Hjelmborg fra University College Lillebælt, glæder sig i særdeleshed over at se de fremmødte lærerstuderende, da det bevidner om projektets aktualitet i læreruddannelsen. Derudover siger Mette Hjelmborg: ”Det er dejligt at se, at projektet rammer så bredt. I dag er der blandt andet repræsentanter fra de 10 deltagende projektskoler, forskere, fagdidaktikere, repræsentanter fra ministerier, forlag samt konsulenter fra CFU og efter-videreuddannelsen. Dette fremmøde ser jeg som et tegn på, at projektet er relevant, og der er en stor interesse og nysgerrighed for at vide mere”.