Informe a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando actualmente, ya que Viagra puede interaccionar con algunos comprar viagra comprar viagra de ellos.

Empiri
Eksempelvis svarende til 3 fokusgruppeinterviews på tre skoler; 2-3 observationsstudier eller fotodagbøger? (Måske ca. 600 timer tilsammen)
Lærere: deltagere i projekterne eller netop ikke? (viden om resten af skolen, samt hensyn til overload…)
Analyser af baseline og midtvejsmålinger